Over Samen Sneller Schuldenvrij

Samen Sneller Schuldenvrij is een initiatief van de gemeente Zwijndrecht. De hulp aan inwoners met betalingsachterstand voorkomt ergere financiële problemen. Zeker nu de coronacrisis tot onzekerheid en spanning leidt, heeft de gemeente Zwijndrecht extra aandacht voor problemen door schulden. Bijna iedereen krijgt in het leven een keer met financiële zorgen te maken. Toch blijft het praten over geldzorgen lastig, terwijl onverwachte tips dan waardevol zijn. De eerste stap is om het probleem te onderkennen en hulp te zoeken. Want samen met professionals lukt het om sneller schuldenvrij te zijn.

Gratis hulp
De ‘Coördinator vroeg signalering schulden’ van de gemeente is het aanspreekpunt voor een passende aanpak per situatie. Inwoners worden actief benaderd om in gesprek te gaan en kunnen zelf contact opnemen. Samen met betrokken organisaties wordt naar oplossingen gezocht. Denk aan regelingen die steun kunnen bieden en waar nog geen gebruik van gemaakt wordt. Ook zijn doorverwijzingen mogelijk naar specialistische hulpverleners.

Samenwerking CAK
Samen Sneller Schuldenvrij start met de betalingsachterstanden die bekend zijn bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Het gaat in eerste instantie om de aanmeldingen van mensen die zes maanden of langer geen premie aan hun zorgverzekeraar hebben betaald. Vaak een eerste signaal van financiële problemen. Vanaf 2021 worden deze bronnen uitgebreid. Zodra hierover meer bekend is, volgt de informatie op deze website.

Verder kennismaken met Samen Sneller Schuldenvrij kan telefonisch of tijdens een afspraak.

Samenwerken

De kracht van het project Samen Sneller Schuldenvrij is de samenwerking met organisaties binnen Zwijndrecht en de Drechtsteden. Samen zorgen we ervoor dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Ons gezamenlijke doel is om de drempel voor hulp te verlagen. Samen Sneller Schuldenvrij werkt samen met: 
Bureau Sociaal Raadslieden. 

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens bij project
Samen Sneller Schuldenvrij
Voor het bieden van ondersteuning in het kader van project Samen Sneller Schuldenvrij worden door de gemeente Zwijndrecht persoonsgegevens verwerkt. De gemeente houdt zich hierbij aan de privacy-vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).