Samenwerken

De kracht van het project Samen Sneller Schuldenvrij is de samenwerking met organisaties binnen Zwijndrecht en de Drechtsteden. Samen zorgen we ervoor dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft. Ons gezamenlijke doel is om de drempel voor hulp te verlagen. Samen Sneller Schuldenvrij werkt samen met: 
Bureau Sociaal Raadslieden.

Sociaal Raadslieden geven gratis en onafhankelijk advies over wetten en regelingen. Zij kunnen u ondersteunen bij het nemen van bepaalde stappen. Of helpen bij het opstellen van brieven en invullen van formulieren. Ook bemiddelen zij in het contact met instanties.

Diverz
Samen met inwoners, vrijwilligers en andere professionele organisaties versterkt Diverz de eigen kracht van inwoners. De organisatie doet dit verbindend, klantgericht en ondernemend. Op die manier draagt de organisatie bij aan de zelfredzaamheid.
www.diverz.nl

Humanitas thuisadministratie
Een vrijwilliger van Humanitas kan u helpen om uw administratie op orde te brengen en te houden.
www.humanitas.nl

 

Over Rood
Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Zo draagt de vrijwilligersorganisatie bij aan een financieel gezonde toekomst.
www.overrood.nl

RBZ
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de expertise ingeroepen van het RBZ voor ondernemers binnen de Drechtsteden. Deze organisatie denkt mee over wat uw onderneming nodig heeft.
www.rbz.nl

Schuldhulpmaatje
Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen gaat Schuldhulpmaatje met u aan de slag gaat om op financieel gebied orde op zaken te stellen.
www.schuldhulpmaatje.nl

Sociale Dienst Drechtsteden
De Sociale Dienst Drechtsteden is meer dan de instantie waar een uitkering kan worden aangevraagd. Hier worden inwoners verder geholpen die financiële problemen hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Stichting Jeugdteams
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals in Zwijndrecht terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.
www.cjg.nl

Vivera Wijkteam
In Zwijndrecht is het Vivera Wijkteam actief. Dit is een team met professionals die inwoners van Zwijndrecht informatie, advies en ondersteuning geven over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning.
viverazwijndrecht.nl

Groot netwerk: samen sterk
Iedere situatie met financiële problemen is anders. Soms kunnen andere hulpverlenende organisaties voor een stabiele situatie zorgen. Daarom brengen we mensen ook in contact met specialistische hulpverleners. Hierbij moet u denken aan Dienst gezondheid en jeugd, Yulius, Antes, De Hoop, Het Leger des Heils en de lokale woningbouwcorporaties.